Hjem Fisketips Spillet Søgning Fisk Hjælp Bookmark and Share
Status
Du er ikke logget ind.
Login
Glemt dit password?
Opret mig
Nyheder
Nyheder ialt: 11822
Milde makrel: Popul...
Forurening af bæk:...
74-årig omkommer i...
Algerne invaderer D...
Advarer svømmere om...
Laserkanoner skal t...
Aggressive japanske...
Stille og varmt vej...
Stort udslip af gyl...
Iltsvind i kontrolf...
Flere nyheder
Nyt sidste år
De fangede en kæmpe...
Kæmpetun sætter dob...
Tusindvis af frivil...
Mand efterlyses: Ka...
Svup i haven: Kommu...
Stort hummergilde p...
Biolog slår fast: S...
Gense videoen: To f...
VIDEO: Lystfisker o...
En 100 år gammel tr...
Artikler
Artikler ialt:139
Start med fiskeriet
Isfiskeri
Snør de flade - del ...
Der fiskes fra isbry...
Varulve på krogen
Esrum Sø
Fluebinding #6 - And...
RSS-Feeds nu (igen) ...
Fluebinding #5 - Whi...
Fluebinding #4 - Dub...
Flere artikler
Dialog
Gruppe -> Garn og Ruse
Signalkrebs
Spørger: redvultur d. 20-07-2016 19:19:55
Nu hvor der er kommet en ny (sort)liste af invasive arter der må/skal bekæmpes, så kom jeg til at tænke på om der findes steder hvor man frit kan fange signalkrebs?

Jeg ved at der ikke er fredningstid på dem, til forskel fra de hjemmehørende ferskvandskrebs, at man bør kunne kende forskel på arterne og at man selvfølgelig ikke må genudsætte andre steder.

Men måske kunne man forstille sig en ny trend på linje med selv at dyrke eller samle muslinger, eller med at samle ramsløg og brøndkarse. Eller at NOMA lancerede det som det nye sort(listet).
Så ville bekæmpelsen jo tage et kæmpeskridt fremad.

Jeg har ingen erfaring overhovedet med krebse tjerner, men kunne da godt finde på at prøve.... måske en ide for bibliotekerne at udvide deres fiskegrej??

Så det her er vel egenligt ikke så meget et spørgsmål, men mere en ide og diskussions oplæg.

Svar fra: Iza d.20-07-2016 19:24:47
Tildelt 16 points.
Jeg laver gerne signalkrebs hvis det skulle være , hvis nogle sku kunne skaffe nogle altså

Svar fra: renefrh d.20-07-2016 20:42:26
Tildelt 16 points.
Vi har fået konstateret signalkrebs i et af de vandløb hvor Foreningen har fiskeret på en del strækninger

Vi fik en tilladelse af fiskerikontrollen til at testfiske efter dem, alle signalkrebs skulle så selvfølgelig hjemtages.

Derefter skulle vi så have lodsejerens tilladelse også.

Vi valgte dog ikke og gå i gang med det, desværre virker det til at det er fast arbejde i mange måneder for bare at komme dem lidt til livs, og herefter kommer de sig hurtigt igen.

Jeg er dog ikke helt inde i den generelle lovgivning når det kommer til Fiskeri efter Krebs, mener bestemt bare at ruser faktisk ikke må bruges andet end til disse forskningsmæssige undersøgelser..

Svar fra: jks d.20-07-2016 21:44:53
Tildelt 18 points.
med et lystfiskertegn må man fiske med krebsebrikker = aktivt fiskeri.

krebse tejner/ruser kræver et fritidsfiskertegn da det er et faststående redskab.

tejner/ruse er muligvis stadig ulovlige at bruge pga. noget halløj med genopretningsplan for ål, vil i så fald kræve tilladelse fra fiskerikontrollen.

og som renefrh skriver så skal man også have lodsejerens tilladelse.


Svar fra: redvultur d.21-07-2016 00:28:47
Ikke brugt svar
Jeg er med på at private lodsejere jo selvfølgelig selv bestemmer hvem de vil have rendende på deres lod, men som jeg læser reglerne må man gerne fange dem året rundt

fiskepleje.dk

fiskepleje.dk

Og ja det er kun med krebsebrikker, med mindre man har fritids- eller bi-erhvers fisketegn.

Men det er jo her, at det kunne gøre en forskel, hvis lystfiskere, evt i forenings vand, kunne være med til aktivt at bekæmpe dem. Der er vel ingen andre tiltag i gang?

Jeg mener, at man måske skal betragte signalkrebsene som velsmagende rotter....

Svar fra: redvultur d.21-07-2016 00:33:44
Ikke brugt svar
Bjørneklo kan man få bøder for ikke at bekæmpe, men signalkrebsene er beskytte af regler omkring tjerner/ruser og omsætningsforbud???

Svar fra: renefrh d.21-07-2016 14:53:32
Ikke brugt svar
Der må ikke fiskes Krebs med ruser eller tejner kun med krebsebrikker

Hvis der i et vandløb er konstateret signalkrebs kan Foreningen søge om tilladelse til at elfiske eller fiske med tejner og ruser.

Derudover skal Foreningen have tilladelse af lodsejerne på alle de stræk de vil dette.

Alle signalkrebs skal tages op, og må ikke genudsættes.

Problemet er at ved elfiskeri får man ikke dem i alle hulerne med, og ja ruser og tejner skal tømmes løbende.

Signalkrebs er ikke forekommende i alle danske vandløb men kun i et fåtal af vandløb, i vores tilfælde er de kommet fra en nærliggende sø.

Man har forsøgt og fjerne bestanden i nogle åer, men kort efter ophør med konstant opfiskning er bestanden i bedring igen.

Signalkrebs er for mange år siden handlet herhjemme til udsætning i søer ved private. Derfra har de i nogle tilfælde spredt sig til vandløb.

Omsætningsforbud kan du ikke komme uden om, men regler om ruser og tejner kan der alts søges dispensation fra.

Der gøres i dag mig bekendt intet for at fjerne de bestande der er etableret, man har forsøgt men uden held..

Svar fra: jln d.21-07-2016 15:13:41
Ikke brugt svar
Og husk at reglerne som lodsejere/foreninger har fastsat også skal følges - dvs. hvis der står man kun må fiske med stang er det nok en god ide at spørge i foreningen eller hos lodsejeren først.

Svar fra: redvultur d.21-07-2016 16:34:50
Ikke brugt svar
Nu er det jo ikke fordi at jeg vil "komme uden om" omsætningsforbudet, men om hvordan man kunne bekæmpe signalkrebsene.

Eu har lige offentliggjort en sortliste med 35 invasive arter der skal bekæmpes, i dk bla vaskebjørn og muntjakhjort. Dvs at dem må man gerne skyde året rundt (selvfølgelig forudsat man har jagtret, jagttegn og lovlige våben osv)

Derfor undre det mig at signalkrebs er forbudte at fange med ruse/tjerne. Men måske anses de ikke som et problem i Dk? Eller lokalt i foreningerne?

Men da det nu er blevet populært med at private kan få en muslingehave i limfjorden, tænkte jeg at noget lignende kunne gøres med signalkrebsene. Altså et forsøg på slå to fluer med et smæk....

Men jeg kan godt se at bereaukrati og regler nok spænder ben for det.

Godt jeg ikke skal søge om tilladelse til at sætte en rottefælde eller en mulvarpesaks.

Svar fra: renefrh d.21-07-2016 17:00:44
Ikke brugt svar
Krebsebrikker kan jo anvendes hvis du vil og har tilladelse af forening og lodsejer.

Ruser og tejner kan benyttes hvis der søges dispensation, dette er altså ikke det store problem hvis man vil have en sådan..

Om de ses som et problem, ja helt sikkert.. Men de er stort set umulige og komme til livs. Tror ikke på at en almindelig Forening vil kunne løfte opgaven i sig selv.

I Alling å forsøgte man i 14 mdr uden held.

Men er man en 10-15 mand som vil i gang med dagligt elfiskeri og fiskeri med ruser og tejner igennem en meget lang periode er der dog en mulighed for at man kan fjerne en del individer..

Problemet ved ruser og tejner er at de også tager de flodkrebs der er, og måske også andre arter.

Svar fra: renefrh d.21-07-2016 17:02:49
Ikke brugt svar
svana.dk

Svar fra: redvultur d.22-07-2016 00:42:29
Ikke brugt svar
Renefrh: tak for linket til afhandlingen omkring forsøget med signalkrebse bekæmpelse i alling å. Det var meget oplysende.

Til dem som måske ikke har læst afhandlingen, kan jeg ganske kort resumere hvad der står:

Som forsøg fisker man intensivt i et stræk af Alling Å. 2 mand fuldtids fastansat og 6 frivillige lodsejere/lystfiskere. Forsøget løber over 16 måneder og man har fået dispensasion og tilladelse til det.

Man fanger næsten 60.000 signalkrebs!

En enkelt af de frivillige trækker sig undervej ud af projektet pga bøde fra fiskerikontrollen.

Man afprøver også metoder så som oprensning og udtørring af tre mindre søer, elfiskeri, ketsjer fiskeri af brinkerne og udsætning af ål og aborre som skulle spise krebsene.

Konklusionen er at ruser er det mest efektivt, evt kompineret med koncentreret ketsjer fiskeri i udsatte strækninger med rette forhold. En beregning viser at 2 mand med ketsjer skulle kunne fange 60.000 signalkrebs om måneden.


Svar fra: redvultur d.22-07-2016 00:50:16
Ikke brugt svar
Min egen konklusion er at netop ruser/ketsjer er langt at fortrække fordi de jo ikke tager flodkrebs eller andet (forudsat at der bliver sorteret korrekt), hvor i mod både aborre og tømning af søer, vil gå lige så hårdt ud over de alminderlige flodkrebs

Og at de nuværende regler spænder ben for bekæmpelsen ved hjælp af lodsejere og frivillige.

Svar fra: JHoldt d.22-07-2016 04:56:52
Ikke brugt svar
De bliver fisket i stor stil i karup å ligenu

Svar fra: renefrh d.22-07-2016 06:32:57
Ikke brugt svar
Problemet ved ruserne er omtalt flere steder som, at de netop i mange tilfælde kun fanger de store individer.

det betyder større fødegrundlag til de mindre, som derved opnår en hurtigere vækst.

signalkrebsen er helt sikkert et problem, men desværre tror jeg bare mange foreninger giver tabt.. Du kan selv se at man i Alling å har haft to fuldtidsansatte og så 5 frivillige, de har fanget 60.000 over 16 mdr.

Men hvordan er det gået efter de er stoppet, er bestanden vokset eksplosivt igen??

Svar fra: renefrh d.22-07-2016 06:35:30
Ikke brugt svar
At reglerne spænder ben for bekæmpelsen er jeg nu ikke helt enig i

reglerne er lavet, fordi de netop også tager hensyn til andre fisk og krebsedyr.

en frivillig kan melde sig via en forening og få dem til at søge tilladelsen, og ja en lodsejer bør også kunne få en tilladelse til at anvende ruser eller tejner

Svar fra: jln d.22-07-2016 15:03:25
Ikke brugt svar
Jeg vil mene omsætningsforbudet er en ganske god ide.
Man risikerer jo at de bliver fragtet rundt og opbevaret levende, med fare for at de bliver spredt til andre vande - måske endda af samvittighedsløse folk der gerne vil have nye fiskevande med krebs de kan tjene penge på...

Svar fra: redvultur d.22-07-2016 15:29:32
Ikke brugt svar
Det er korrekt at ruser kun tager de store individer. Men den eneste metode der tager både store, små og yngel er vel gift, som også er blevet foreslået. Og mig bekendt sortere giften ikke mellem flodkrebs og signalkrebs. Ideen med ruser var jo netop også at fjerne de ynglemodne individer og at det er svært at skelne mellem de to arter mens de er små.

Og ja reglerne er lavet for at beskytte andre fisk og skaldyr og netop derfor syntes jeg signalkrebsene skulle være undtaget.

Mht til folks udsætning af krebsene, så er det jo allerede sket, men hvorvidt det vil øge problemet kan jeg da selv være i tvivl om. Men som inticament til fange signalkrebs, så tror jeg at muligheden for at tjene penge kunne være en bedre metode end, som nu, risikoen for en bøde. Det er jo også forsøgt før, med bla rotter og mulvarpe. Jeg mener sågar at man lige nu i synderjylland kan få penge for fangede mulvarpe??

Men meldingen om Karup Å lyder da positivt. Hvad driver folk i Karup til at fange dem?

Eller er der andre måder at bekæmpe dem?
Forslag modtages med kyshånd.

Svar fra: redvultur d.22-07-2016 15:34:56
Ikke brugt svar
Mht til penge for krebs, så kunne det være f.eks foreningerne/lodejerne der lokalt kunne aflevere dem mod måske 1,-kr stykket?? Og dermed få lidt i foreningskassen.

Svar fra: renefrh d.22-07-2016 20:07:42
Ikke brugt svar
nu vil jeg ikke være fræk eller noget, og mit indlæg kan helt klart misforstås.

men hvis du er villig til at bruge 2-3 timer dagligt i et par år på at fange krebs, så kan jeg altså ikke se det store problem i at bruge den første uge på at få en tilladelse til dette i hus..

den med pengene, ja det er måske en ide men alligevel så tror jeg ikke det vil være en afgørende faktor.. Det kræver stadig at man i foreningerne kan finde en række ildsjæle der vil bruge tiden på denne opgave.

Redvultur-->>
du bor jo i østjylland, så hvis du har meget lyst til at påtage dig denne opgave så ville jeg da tage kontakt til Randers sportsfiskerforening som har fiskevandet i Alling å.

derudover er DTU aqua og DSF jo også ganske imødekommende, Søren Berg er pt nok den som ved mest om signalkrebs ved DTU aqua


Svar fra: toraa d.22-07-2016 22:19:10
Ikke brugt svar
Tak for linket vedr Alling å systemet, renefrh.
Ved nogen om indsatsen i Karup å systemet, er omtalt i medierne nogen steder?
@redvultur: Tak for tråden. Og ja i Haderslev Kommune, kan man under visse betingelser få penge, som jeg betegner som mediestunt af B. Bonde (men ham har jeg så også et anstrengt forhold til):
Hvis man vil have pengene, så skal man komme med muldvarpehaler i bundter af mindst 10 styk.
De skal emballeres i gennemsigtig plast og må ikke være fordærvede.
Mvh toraa

Svar fra: redvultur d.22-07-2016 22:57:06
Ikke brugt svar
Renefrh: du har da helt ret i at hvis man/jeg er villig til at bruge 2-3 timer dagligt i et par år, så er en ansøgning om tilladelse jo en lille ting, men her ligger der et problem i at det er jeg ikke. Dermed med vil jeg (og måske andre) der kunne have tænkt sig at forsøge at hjælpe jo så blive sorteret fra. Det betyder jo så at de kun bliver de meget få entusiastiske ildsjæle, som kommer til at bære opgaven selv. Det jeg havde håbet var jo netop at mange kunne bidrage med lidt, fremfor at al insats kom nogle ganske få.

I øvrigt har jeg lidt over 100 km til Allingåbro og de gange jeg kører til de kanter, så er det Holbæk jeg besøger (ikke fiskeri).

Men hvad foreslår du så man skal gøre?
Eller skal man overhovedet gøre noget?

Toraa: du kan måske nok have ret i at muldvarpehaledusør er et mediestunt og personlig betragter jeg heller ikke muldvarpe som skadedyr.

----------------------------------------------

Min egen mision i dette er, som jeg også forklarede i trådstarten mest ment som ide og diskusionsoplæg, så derfor kan det sagtens være at det skal gribes an på helt andre måder, men hvilke?
Svar fra: redvultur d.22-07-2016 23:31:18
Ikke brugt svar
Toraa: hov, jeg glemte at skrive at siden jeg som dreng hørte "Vinden i Piletræerne", så har jeg aldrig kunne få mig selv til at sætte en muldvarpefælde.

Svar fra: renefrh d.23-07-2016 08:38:20
Ikke brugt svar
Jamen jeg kan kun tale for vores forening, og vi gør ikke noget

Vi kunne ikke finde nogle til at påtage sig den store opgave, så vi bekæmper ikke

Kunne vi gøre noget, ja vi kunne forsøge og finde en korps af frivillige, desværre har vi svært nok ved at løfte for os mere essentielle opgaver

Men ja en måde er at frivillige kan fiske med krebsebrikker.

Svar fra: redvultur d.23-07-2016 11:04:42
Ikke brugt svar
Det understreger jo desværre min formodning. At nogle meget få ildsjæle, står med opgaven alene. Og det endda uden at kunne få ud af det.

Jeg forstår så ganske udemærket at man i lystfiskerforeningerne prioritere andre ting højere. For selv om signalkrebsen spiser fiskeæg og yngel, så spiser den nok ikke nævneværtigt flere end flodkrebs, så den er vel som sådan ikke noget problem for lystfiskere.

Men vi har som medlem af EU forpligtet os til at forsøge at bekæmpe invasive arter og med signalkrebsen tænkte jeg at det da var med at udnytte det faktum at den smager godt. Tænk på hvor meget længere vi ville være i kampen mod bjørneklø, hvis den kunne spises og smagte af bacon.

I mit eget område er vi meget mere plaget af mink. Så meget så jeg for tre måneder siden oplevede, at mens jeg sad på toilettet, så kom der pludselig en mink gående ud gennem huset ud til mig og kiggede lidt på mig. Efter stor dramatik (bl.a. overfaldt den både min gravhund og store kat) fik jeg den dog bekæmpet med jagtgeværet.

Svar fra: renefrh d.23-07-2016 16:19:31
Ikke brugt svar
Det er jo et problem, de er massivt til stede og nogle steder lider brinkerne hårdt under det.

Lodsejere og medlemmer kan så længe det er indenfor en forenings regelsæt og efter aftale med lodsejerne godt fiske Krebs med krebsebrikker

Der er sikkert noget om vi som land er forpligtet til at bekæmpe invasive arter, men om man vil pålægge lodsejere af private vandløb til dette er jo så et spørgsmål

Derudover er der jo en kæmpe mængde offentlige vandløb, hvorfor en bekæmpelse så må være en opgave for kommunerne

Svar fra: JHoldt d.23-07-2016 17:51:59
Ikke brugt svar
Jeg skrev tidligere at der bliver fisket krebs i stor stil i Karup å. Set i lyset af at andre debattører taler om deciderede koordinerede indsatser, så er "stor stil" nok forkerte ord at bruge i denne sammenhæng.
Der fiskes krebs i Karup å, men mig bekendt er det kun til konsum og ikke med henblik på at regulere bestanden.

Jeg skal beklage en eventuel forvirring.

Svar fra: redvultur d.23-07-2016 19:45:20
Ikke brugt svar
Renefrh: du har helt ret i at det er et spørgsmål om lodsejere bliver pålagt noget.

Hvis man kigger på andre arter er det kæmpe forskel i hordan det bliver grebet an.

Bjørneklo (sortlistet invasiv art) skal lodsejerne bekæmpe. Undlader man kan det resultere i bøder eller at kommunen kører ud og gør det og så sender en regning.

Rotte (hjemmehørende men skadedyr) skal ved opservation indberettes og man kan ikke nægte den kommunale rottefænger adgang til bekæmpelse

Muldvarp (lokalet irritations moment) bliver man nogle steder økonomisk belønnet for at bekæmpe

Ibiris skovsnegl a.k.a. Dræbersnegl (sortlistet invasivt art) bliver, efter massiv medie omtale med dommedagsprofetier og dystert øgenavn, dagligt bekæmpet af tusidvis af danskere, helt frivilligt.

Jeg tror så ikke at man vil kunne komme langt med et evt påbud, da det er svært at bevise at lodsejerne er videne om signalkrebs. Alt andet lige er de ikke så synlige som f.eks bjørneklo

Svar fra: Jan R. Jensen d.24-07-2016 08:46:47
Ikke brugt svar
Når man som minister sidder og administrerer love og forordninger fra EU, så er det da helt klart, at ministeren bare kan læne sig tilbage og afvente interesseorganisationers bestræbelser på at bekæmpe uvæsenet. Den ansvarlige minister skal ikke afsætte midler til bekæmpelse, vel ??.Jeg tror ikke ministeren har kommenteret situationen i Lillebælt, det ville ellers være godt at vide hvad for planer den utrolige ansvarlige regering har for at afhjælpe alle de miliøproblemer vi danskere står i.
Mvh.Jan R.Jensen

Svar fra: redvultur d.24-07-2016 11:16:45
Ikke brugt svar
Jeg siger tak for for tanker og indput.
Det har, om ikke andet, gjort mig klogere på problematikken.

i.qkme.me

Svar fra: VouoR d.25-07-2016 04:27:58
Ikke brugt svar
<slettet>

Svar fra: renefrh d.25-07-2016 08:16:04
Ikke brugt svar
Redvultur-->>
du har helt sikkert nogle gode pointer, og gode tanker om bekæmpelsen.

desværre ser jeg også bare lidt nogle udfordringer i nogle af ideerne.

Hvem skal stå for administreringen, skal alle bare kunne fiske krebs på anden mands jord, skal fangster registreres, skal alle bare kunne sætte ruser eller tejner ud som det passer dem??

signalkrebsen er helt sikkert et problem, de er også kommet i flere vandløb end tidligere.. Problemet er bare hvordan spreder de sig, hvorfor ser vi flere og flere vandløb med signalkrebs, og er de i flere vandløb end vi tror??

Svar fra: redvultur d.25-07-2016 09:21:43
Ikke brugt svar
Vouor: øhh er linkbuddy søgemaskinene også plaget af invasive dyr?

Renefhr: der er bestemt ingen garantier for at mine ideer og tanker, er særligt godt gennemtænkt....

Mht om alle bare skulle kunne fiske krebs på anden mands jord, så vil jeg da sige bestemt nej. Det var mest tænkt på offentlige stræk (f.eks. kommunale eller naturstyrelsen søer) eller områder hvor foreninger eller lodsejere var særlig plaget og dermed havde set en fordel i at stille dem til rådighed.

Mht spredningen af signalkrebs, så tror jeg det er en kombination af krebsenes vandring og af folks kortsigtede flytning af krebs.

Hvis det var tjerner der var lånt f.eks biblioteket, DTU eller andet, så tror jeg da også det ville være vigtigt ,med laminerede billeder på hver tjerne, som tydeligt viste hvordan man kender forskel.
For her ville da også kunne opstå et problem. Hvad med artgenkendelse? Hvis det er hjemmehørende flodkrebs, så er der jo kønsbestemte fredningstider der skal overholdes, men er det en signalkrebs, så jo rent faktisk være ulovligt at slippe den fri igen.

Svar fra: renefrh d.25-07-2016 10:42:41
Ikke brugt svar
der er ingen oversigt over søer der er ramt, der er kun registrering af forekomster i vandløb.

men spændende og høre om andres ideer.

tak for en god tråd og gode input

Svar fra: redvultur d.25-07-2016 10:59:30
Ikke brugt svar
Jamen tak i lige måde da!

Svar fra: Bad One d.25-07-2016 11:20:14
Ikke brugt svar
Link spammeren , er her nok ikke så længe....

Du skal logge dig ind, for at kunne svare eller lave egne indlæg.

Er du ikke allerede oprettet, kan du oprette en konto ganske gratis.

Top 10
saja3459
toraa3449
Hardy u3301
Jan R. Jensen3167
Storfisk3130
blep3112
Bersaerk3106
bennylaarsen3105
simon agerholm3102
redvultur3098
Målinger
Fisk og Ferie
Tangeværket
Åernes tilstand i den nye struktur
Jagt
Konkurrence
Hornfisk
Grejindkøb
Fisketegnsmidler
Føler fisk smerte?
Fisketegn
Flere målinger
Links
Links ialt: 123
fiskeatlas.dk
Fly Fishing History
Steen Ulnits
The Complete Angler ...
Lystfiskeroplysninge...
Henrik Leth
Niels Vestergaard
Dansk Amatørfiskefor...
Gyllebomben
Brugernes hjemmeside...
Flere links
Kontakt